Der vil hver måned blive vist et billede fra den pågældende måned i den lokalhistoriske årskalender fra sidste år samt den tilhørende tekst.

Støtteforeningen har et oplag af alle kalenderne fra 1995 og frem. De kan købes for 20 kr. pr. stk. ved henvendelse til et af Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer eller til Skødstrup Kombi-Bibliotek. Alle 23 årgange 1995-2017 sælges for i alt 200 kr.

Kalenderbillede september 2018

Vosnæsgaard 1930