Flagalleen i Løgten-Skødstrup afholdt generalforsamling i Midtpunktet den 24. oktober med deltagelse af 10 personer.

Formand Torben Ravn Sørensen oplyste i sin beretning, at det forgangne år havde været lidt sløjt, hvad udlejningen angik og var taknemmelig for den støtte som SSF- Gymnastik, Erhverv 8541 samt Skødstrup Kirke gav ved årlig leje.

Flagalleen har været helt eller delvis oppe ved de fleste flagdage, byens konfirmationer, Gymnastikopvisning, Open by night ( Erhverv 8541 ) samt ved indvielse af Skødstrup Søndersø.

Flagdage for 2018:

01.04 – påskedag
27.04 -  konfirmation + bededag
29.04 – konfirmation
10.05 -  Kr. Himmelfart
20.05 -  pinsedag
05.06 -  Grundlovsdag/grundlovsmøde Skødstrup Kirke

Fra 2019 vil konfirmationerne blive afholdt over 3 dage.

 

Flagalleen har i 2020 50 års jubilæum.

Der rettes en særlig tak til Uffe Fast og Niels Erik Meller, som har været behjælpelig med opsætning af Flagalleen, når det kneb for bestyrelsen, samt til Familien Carlsen, som har stillet gratis opbevaringssted til rådighed siden 1970.

Kurt Rasmussen fremlagde regnskabet der viste et overskud på ca. kr. 9.000 af den ordinære drift samt kr. 3.000 i ekstraordinære indtægter (primært fra den opløste husmorforening). Kontant egenkapital er herefter ca. kr. 62.000. Det er nødvendigt med overskud/egenkapital til fremtidige udgifter ved evt. udvidelse på Grenåvej samt opsparing til udskiftning i fremtiden. Flagalleen vil fremover blive belagt med en årlig udgift på ca. kr. 1.000 grundet nyt EU-direktiv for investering for fonde/foreninger.

 

Medlemstallet udgjorde 194 stk. Tilgang på 6 personer og afgang på 10 personer.  

Kontingent blev fastsat til uændret kr. 100,00 årligt, og det bliver muligt for at betale via Mobilepay. Indmeldelse kan ligeledes ske via Mobilepay.

Torben Ravn Sørensen, Bent Bjerglund og Kim Andersen blev alle genvalgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen består desuden af Søren Jacobsen og Kurt Rasmussen. Der var genvalg til Lissie Madsen, Gert Madsen samt Knud Dahlerup som suppleant, revisor og revisorsuppleant.

Det blev oplyst under eventuelt, at opkrævning via PBS vil være for dyrt set i forhold til den årlige kontingentindtægt. Der blev foreslået en medlemskampagne via Facebook opslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Flagalleen har hjemmeside på den lokale byportal 8541.dk/lokalt stof/flagalleen.

Indmeldelse i Flagallen sker ved indbetaling af kr. 100,00 til konto: 3408-4805068795 eller Mobilepay: 25 13 76 99. Husk at oplyse navn og adresse under ”skriv besked”.

 

Læs artiklen i bladet 8541 -Dit lokale blad (december nummeret)

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.
Mere info Acceptér Afvis