Af Inger Thranholm, tovholder for Byudvikling

Den mest brugte betydning af trafik, beskriver menneskers bevægelse mellem to steder – til lands, til vands eller i luften, til fods eller i køretøj. Trafikken i Løgten og Skødstrup er heldigvis på vejene og ikke til vands eller i luften. Der er dog dagligt megen færdsel på fortove, cykelstier og veje, som vi skal forholde os til.

Trafik er netop emnet i denne måneds leder. Byen er vokset gennem de sidste mange år og dermed også trafikmængden. Børnene skal i institution, i skole og til fritidsaktiviteter og til venner, og de voksne skal på arbejde, på indkøb, på besøg, i lægehus eller til frisør. Når trafikmængden vokser på vejene i byen, er det os, de voksne, som ansvarligt sørger for at trafikken glider. Vi lærer vores børn at begå sig i trafikken, at færdes i henhold til færdselsreglerne og være opmærksomme på trafikken omkring dem.

Sikker skolevej

Trafikken til og fra skolen er et ganske særligt kapitel. Med 1200 børn på Skødstrup Skole og med få og små adgangsveje er der et ganske stort behov for, at vi voksne agerer ansvarligt. Tænk over konsekvensen når du kører dit barn i skole og tænk over konsekvensen når du vil parkere tættest muligt på målet. En lille gåtur kunne være en god start på dagen. I august-nummeret af 8541 skriver Arbejdsgruppen Berberisvej/Egevej om de udfordringer der er for sikker skolevej på de private fællesveje omkring skolen. Det er tankevækkende læsning.

Vores allesammens Grenåvej

Vores by er udfordret af hovedfærdselsåren Grenåvej, som meget af trafikken kommer i berøring med morgen, eftermiddag og aften. Det er på de tidspunkter der er mest trængsel og det er her, trafikken skal glide. Vi er udfordret af påmalede cykelstier i begge sider af vejen, fra Grenåvej 770 og nordpå, hvor der på hverdage er forbud mod parkering i tiden 8 – 18. Og nej, det er ikke OK at parkere ind over cykelstien eller modsat kørselsretningen, heller ikke selv om det regner og man blot lige skal ind i en butik og det kun varer et øjeblik.

Vi skal være opmærksomme og tage hensyn i trafikken selvom vi sidder godt, tørt og varmt i vores bil og selvom vi har travlt. Tag hjemmefra 5 minutter før og vis hensyn ved at parkere, hvor du ikke generer gående og cyklister.

Vi skal tage hensyn til de svageste i trafikken: gående og cyklister.

Rådet for sikker trafik

Kør bil når du kører bil! Hvor har du øjnene og tankerne – når du kører bil, på knallert eller på cykel? Er de ikke på vejen, kunne du lige så godt tage en pose over hovedet! (citat: Rådet for sikker trafik).

Vejen er din og alle de andres, så giv plads, men ikke i modstrid med færdselsloven for det kan skabe uhensigtsmæssige situationer.

Når det er sagt, arbejder vi i Skødstrup Fællesråd også på at få de trafikale udfordringer tilpasset forholdene, sammen med Aarhus Kommune.

God dag derude i trafikken, med et ønske om at vi alle kommer sikkert frem.

 

Denne artikel er lederen i bladet 8541

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.
Mere info Acceptér Afvis